yếu tố làm hỏng buổi thuyết trình

Những yếu tố làm hỏng buổi thuyết trình bạn cần biết

Đầu tư hay kinh doanh đều là những công việc chứa rất nhiều rủi ro. Bạn cho rằng chỉ trình bày về lợi ích và cơ hội mà không cần nhắc đến những rủi ro sẽ làm “yên lòng” các nhà Bạn đã mất rất nhiều công sức mới mời được các nhà đầu tư