thúc đẩy sự nghiệp

7 cách để thúc đẩy sự nghiệp trong công ty

Thực hiện kiểm tra, tổng kết hàng tháng để chắc chắn rằng bạn đã hoàn thành mục tiêu và không đi chệch đường ray. Để thúc đẩy sự nghiệp bạn cần phải có chiến lược thông minh. Dưới đây là một số lời khuyên được tổng hợp trên The Huffington Post. Xác định mục tiêu