ngôn ngữ của nhà tuyển dụng

Bí kíp giải mã ngôn ngữ cơ thể của nhà tuyển dụng

Cung cấp phản ứng bằng lời nói tích cực, chẳng hạn như lặp đi lặp lại cụm từ tương tự. ngôn ngữ nhà tuyển dụng Rất nhiều ứng viên sau khi phỏng vấn về cũng không biết rằng mình đỗ hay trượt và chỉ chăm chăm chờ đợi tin báo từ nhà tuyển dụng. Tuy