ghi điểm với nhà tuyển dụng

Bí quyết ghi điểm với nhà tuyển dụng đơn giản

Bạn nghĩ việc cảm ơn người phỏng vấn và thể hiện mong muốn được làm việc cho công ty mà bạn ứng tuyển là điều bình thường. Nhưng không hẳn là như vậy. Khi nói lời cảm ơn đừng chỉ nói Một bộ hồ sơ xin việc hoàn hảo chưa hẳn đã giúp bạn có