cách trả lời câu hỏi phỏng vấn khó

Những câu hỏi trong phỏng vấn khiến bạn thất bại

Khi bạn đặt ra câu hỏi này, người phỏng vấn sẽ có cảm giác rằng bạn đang quá tự tin và có thể bạn không phù hợp với công ty họ. Tốt nhất là bạn nên thể hiện sự nhiệt tình và quan Thông thường, vào cuối mỗi buổi phỏng vấn, nhà tuyển dụng sẽ