cách phát triển sự nghiệp

Những điều quan trọng làm nên sự nghiệp trong năm mới

Hầu hết mọi người không hoặc cố tình không nhận ra điểu xấu của mình. Hãy trung thực với bản thân: liệu thói quen nhậu nhẹt có ảnh hưởng tới công việc của bạn? Liệu thói quen hút Hi vọng ít nhất một trong những điều dưới đây đáng để bạn thực hiện và duy