cách chọn nghề

Bạn đã từng hỏi bản thân: “Bạn làm việc từ điều gì” chưa?

Một lý do quan trọng khác khi bạn làm việc là bạn nên đang muốn tìm kiếm sự ổn định. Một khi bạn đã có công việc ổn định ở một công ty vững chắc, bạn chỉ quan tâm là phát triển Bạn đã bao giờ nghĩ đến mục đích làm việc của chính mình