Góc Kỹ Năng

Một số nguyên tắc đàm phán trong kinh doanh

Không xác định được thế mạnh của mình và sử dụng chúng một các hiệu quả Đàm phán là những hành vi và quá trình, trong đó các bên tham gia sẽ cùng tiến hành trao đổi, thảo luận những điều kiện và các giải pháp để cùng nhau thỏa thuận và thống nhất những

Nghệ thuật làm việc và đàm phán với chuyên gia thành công

Một chuyên viên “Săn Đầu Người” đầy kinh nghiệm nên thường là người thực hiện đúng chức năng của mình trong quá trình tìm kiếm ứng viên cho những vị trí mới. Nếu các bên đều làm Trước tiên, chúng tôi muốn nói lời chúc mừng bạn đã vượt qua được bước ngoặc đầu tiên,

Đàm phán với nhà quản lý thế nào cho hiệu quả?

Luyện tập với đồng nghiệp – Cũng như bất kỳ buổi thuyết trình quan trọng nào khác, bạn cần phải luyện tập. Bạn có thể đối mặt với một cuộc tranh luận và cách tốt nhất là phải tập Là nhà quản lý, khả năng sử dụng các kỹ năng đàm phán thành công có

Cách cải thiện kỹ năng đàm phán thành công

Những nhà đàm phán lớn phải nắm vững cách quan sát những biểu hiện nhỏ nhất ở đối phương. Đây luôn là những phản ứng cảm xúc mà tiềm thức hé lộ. Chúng chỉ kéo dài trong chốc Bạn có thể sử dụng 5 dấu hiệu dưới đây để nhanh chóng cải thiện khả năng